Magyar nyelv English version Performan Group

Top-down, Bottom-up közelítés

Egy szervezet jövőbeli munkaerő-igényének előrejelzésére három közelítésmód alkalmazható:

Top-down közelítés: a központban becsülik meg globálisan a szervezet teljes létszámigényét. Az így meghatározott igényt osztják szét, bontják le a szervezeti egységek számára létszámkeretül.

Bottom-up közelítés: először a szervezeti egységek elemzik – a munkakörök és a munkaköri követelményrendszerekből kiindulva – a tennivalóikat és azok munkaigényességét. Majd ezeket összegezve áll össze a teljes szervezet létszámigénye.

A két megközelítés integrálva is alkalmazható.


vissza