Magyar nyelv English version Performan Group

Munkakörértékelés

A munkakörelemzéssel létrehozott munkakör szervezeten belüli értékének meghatározása.

A munkaköri érték meghatározásakor szokás figyelembe venni még a munkaerő piac által nyújtott adottságokat (toborzási tapasztalatok, iparági felmérések, reprezentatív kutatások által biztosított adatok alapján) annak érdekében, hogy a munkakörhöz rendelt érték versenyképes legyen a külső környezet által kialakított értékekkel (emiatt fluktuáció ne következzen be, vagy másként fogalmazva reális esély legyen egy ilyen munkakörből távozó munkatárs munkaerő piacról történő pótlására).


vissza