Magyar nyelv English version Performan Group

Érzelmi intelligencia (EQ)

Az érzelmi intelligencia azon személyes, érzelmi és társas képességek összessége, amelyek meghatározzák, hogy az egyén mennyire sikeresen képes megküzdeni a környezet körülményeivel és nyomásaival. Az érzelmi intelligencia megismerésén keresztül képesek leszünk a magunk és mások érzéseit felismerni, önmagunkat motiválni, az érzelmeinkkel magunkban és emberi viszonylatainkban megfelelően bánni.

Kutatások bizonyítják, hogy az egyén sikerességét a magas EQ jobban befolyásolja, mint az IQ. A magas érzelmi intelligenciával rendelkező egyének olyan képességekkel rendelkeznek, mint önmaguk ösztönzése, a frusztrációkkal dacoló kitartás, indulatok fékezése, vágykielégítés késleltetése, hangulati kiegyensúlyozottság, empátia és remény (Goleman, Daniel: Érzelmi intelligencia, 1995.)

Geloman modelljében az EQ összetevők:

Személyes (egyéni)  kompetenciák:

- Érzelmek felismerése

- Érzelmeink kezelése

- Önmotiváció

Szociális kompetenciák

- Mások érzelmeinek felismerése

- Kapcsolatkezelés

 

Kapcsolódó tartalom:

Érzelmi intelligencia teszt (EQ teszt)

Intelligencia (IQ)

Developmen: Önismeret, érzelmi intelligencia fejlesztése téning


vissza