Magyar nyelv English version Performan Group

Követelmény

ASK - Ability, Skill, Knowledge

Magyarul: Képesség, készség, tudás. A képzettség három területe.

Képesség

Képességnek nevezzük az egyén azon öröklött adottságát amely képessé teszi bizonyos tevékenységek ellátására. Pl. ha van...

Kompetencia

Számos kompetencia definíció közül az egyik általunk elfogadott és használt meghatározás:

Követelményprofil (Requirements)

A követelményprofil a munkakör betöltésekor figyelembe veendő elvárások összessége. Egy-egy munkakör betöltése a...

Munkaköri követelmények

(Job requirements)

A munkakörrel kapcsolatos munkáltatói elvárások gyűjteménye.

A munkaköri követelmények határozzák meg a...