Magyar nyelv English version Performan Group

Elemzés

BCG mátrix

A BCG mátrix - vagy más néven növekedési/részesedései mátrix - a portfólió módszerek közül a legáltalánosabb,...

Benchmarking

Olyan elemzési és tervezési folyamat, melynek során a vállalat különböző funkcionális területeinek módszereit, folyamatait...

Erőtérelemzés

Olyan elemző módszer, amelynek segítségével felmérhetjük, hogy a szervezeten belül egy tervezett változásra milyen segítő...

Fejlesztési centrum (Development Center, DC)

Az értékelő központhoz (Assessment Center, AC) hasonló, komplex vizsgálati módszer. Az AC-től eltérően szervezeten belüli...

Munkakörelemzés

Egy adott munkakörhöz tartozó feladatok, tevékenységek, felelősségi körök és kompetenciaelvárások meghatározása annak...

SWOT analízis

A vállalatok helyzetértékelésének leginkább tradicionális és átfogó módszere, amely egy kiindulási stratégiai elemzésnél...

Top-down, Bottom-up közelítés

Egy szervezet jövőbeli munkaerő-igényének előrejelzésére három közelítésmód alkalmazható:

Top-down közelítés: a...