Magyar nyelv English version Performan Group

Alapfogalmak

Aktív kereső

A statisztikában a keresőtevékenységet folytató, keresettel, jövedelemmel rendelkező, munkaviszony keretében alkalmazásban...

Asszertív kommunikáció

Az asszertivitás, vagyis önérvényesítő képesség olyan tulajdonság, amely ma már szinte minden munkakörben elvárt...

Auditálás

Egy vállalat működésének vizsgálata különböző szempontok alapján. Az értékelés egyik alaptípusa, fő célja és...

Benchmarking

Olyan elemzési és tervezési folyamat, melynek során a vállalat különböző funkcionális területeinek módszereit, folyamatait...

Brainstorming (Szabad ötletelés)

Csoportos kreatív technika, melynek során mindenkinek lehetősége van elmondani a véleményét. Egy probléma megoldását...

Burn-out szindróma

Magyarul kiégés, fizikai-érzelmi-mentális kimerülés. Tünetegyüttes, amely hosszútávú fokozott érzelmi megterhelés,...

Coaching

A coaching célja az egyénben rejlő lehetőségek kibontakoztatása teljesítményének javítása által. A coachingfolyamat a...

Delegálás

A hatalom és a felelősség egy részének átruházása egy másik személyre.

Emberi tőke, szellemi tőke, humán tőke

Egy cég vagy egy intézmény állományában lévő munkatársai képességeinek összessége, amely a célok megvalósításának...

Facilitátor

Az a segítő személy, aki keretet ad a cél eléréséhez vezető folyamatoknak, kívülről katalizálja azokat, anélkül, hogy...

Fluktuáció

A munkaerő vándorlása, a dolgozók munkahely-változtatása.

Human Resource (HR)

Emberi erőforrás menedzsment

A vállalatok által az emberi erőforrásokkal való gazdálkodással foglalkozó gazdasági terület...

Karrier (Career)

Életpálya, életút, pályafutás.

 

Kapcsolódó tartalom:

Karrier tanácsadás munkavállalóknak

Tudatos karrierépítés...

Képesség

Képességnek nevezzük az egyén azon öröklött adottságát amely képessé teszi bizonyos tevékenységek ellátására. Pl. ha van...

Készség

Készség alatt értjük valamely személy vagy szervezet azon tudását vagy felkészültségét, amely az öröklött képességeiből...

Kompetencia

Számos kompetencia definíció közül az egyik általunk elfogadott és használt meghatározás:

Motiváció

Azoknak a késztetéseknek az összessége, amelyek bizonyos emberi szükségletek kielégítésére irányulnak. Ezek a szükségletek...

Munkaszerződés

A munkáltató és munkavállaló között létrejött megállapodás, melyben rögzítik a felek munkajogviszonyból származó jogait...

Outplacement (Gondoskodó elbocsátás)

Olyan folyamat, amelynek során az elbocsátott dolgozók és a munkáltatók segítséget kapnak az elválási folyamat minél...

Outsourcing

Magyarul kiszervezés. Vállalatok esetében az egyes tevékenységi körök külső cégeken keresztül való elvégzése. Leggyakoribb...

Szolgáltató központ (SSC)

(Shared Service Center)

Olyan stratégiai üzleti egységek, amelyek egy globalizált vállalat tevékenységét azzal képesek...