Magyar nyelv English version Performan Group

Állásinterjú

Állásinterjúnak nevezzük a munkaerő kiválasztásának azt a formáját, amikor a pályázó alkalmasságát személyes találkozás alkalmával és szóbeli kommunikáción keresztül (beszélgetés alapján) mérik.

Az interjúkat szokás többféle csoportba sorolni a kiválasztásban részvevők száma szerint pl. személyes vagy csoportos interjú; az egymást követő lépések száma szerint egyszeri vagy sorozatinterjú; a kiválasztási beszélgetés fókusza alapján szakmai vagy HR interjú; az alkalmazott módszerek szerint spontán vagy strukturált menet szerint zajló; a strukturált interjúkat tényfeltáró vagy viselkedés alapú vagy un. kompetencia interjú; az alkalmazás ideje szerint felvételi vagy exit interjú.

Az interjúzással kapcsolatos interjú szerkezeti- (az interjú felépítése), módszertani- (kérdezés, beszéltetés, hallgatástechnikák) hatékonyságbeli elemzésekkel (interjú mint kiválasztási eszköz hatékonysága az alkalmas személyek felismerésében és fel nem ismerésében, valamint a hatékonyság értelmezése a beváláson keresztül) számos szakirodalom részletesen foglalkozik.

 

Kapcsolódó tartalom:

Hogyan készüljön fel egy személyes interjúra?


vissza