Magyar nyelv English version Performan Group

Tudástár

Munkaerőpiaci, humán erőforrás és szervezetfejlesztési fogalmak gyűjteménye.

 

 

 

 

 

 

Account Manager

Magyarul: ügyfélkapcsolati vezetőnek fordítható

Feladata az értékesítési csapat tagjaként a portfólióba tartozó (pl....

Aftermarket Sales Manager

Magyarul: eladás utáni értékesítő munkatársnak fordítható

Leginkább műszaki termékkörrel és szolgáltatásokkal...

Ajánló (referencia) levél

Ajánló levélnek nevezzük azt a pályázati dokumentumot, amelyet a pályázó korábbi munkahelye -  többnyire az előző...

Aktív kereső

A statisztikában a keresőtevékenységet folytató, keresettel, jövedelemmel rendelkező, munkaviszony keretében alkalmazásban...

Alapbér, havi fix jövedelem (Fix salary)

A munkavállaló alap fizetése, az egyéb juttatások, bónuszok, prémium nélkül.

Állás- és munkaközvetítő cégek

A tanácsadási területek közül azon tanácsadó személyek vagy irodák megnevezése, akik munkaerőt közvetítenek megbízóik...

Állásbörze (Job fair)

Munkaerő toborzó rendezvény, mely során lehetőség nyílik a munkavállalók és a munkaadók közötti személyes kapcsolat...

Állásinterjú

Állásinterjúnak nevezzük a munkaerő kiválasztásának azt a formáját, amikor a pályázó alkalmasságát személyes...

Álláspályázat (Job application)

Egy pozícióra beadott jelentkezés, amely a következő dolgokat tartalmazhatja:

Önéletrajz

Motivációs levél (motivation...

ASK - Ability, Skill, Knowledge

Magyarul: Képesség, készség, tudás. A képzettség három területe.

Asszertív kommunikáció

Az asszertivitás, vagyis önérvényesítő képesség olyan tulajdonság, amely ma már szinte minden munkakörben elvárt...

Attitűd-vizsgálat

Az attitűd-vizsgálatok a szociálpszichológia területén az emberi kapcsolatokkal, társadalmi csoportokkal kapcsolatos...

Auditálás

Egy vállalat működésének vizsgálata különböző szempontok alapján. Az értékelés egyik alaptípusa, fő célja és...

BCG mátrix

A BCG mátrix - vagy más néven növekedési/részesedései mátrix - a portfólió módszerek közül a legáltalánosabb,...

Belső környezet (Inner environment)

A szervezet rendelkezésére álló erőforrások: alkalmazottak és munkakörök jellemzői.

Benchmarking

Olyan elemzési és tervezési folyamat, melynek során a vállalat különböző funkcionális területeinek módszereit, folyamatait...

Best practice

Magyarul „bevált gyakorlat”. Olyan rutinszerűen végzett tevékenység, amely széleskörű tapasztalatokon alapul, és már...

Bónusz, jutalék

Az alapbéren túl, bizonyos munka kiemelkedő elvégzéséért kapott fizetség. A munkatársak motiválásának egyik eszköze.

 

Brainstorming (Szabad ötletelés)

Csoportos kreatív technika, melynek során mindenkinek lehetősége van elmondani a véleményét. Egy probléma megoldását...

Brand Manager

Magyarul: márkamenedzsernek fordítható

A márkamenedzser foglalkozik egy vagy több termék képviseletével, mely vállalatonként...

Burn-out szindróma

Magyarul kiégés, fizikai-érzelmi-mentális kimerülés. Tünetegyüttes, amely hosszútávú fokozott érzelmi megterhelés,...

Business Consultant / Coach

Magyarul: vezetői / üzleti tanácsadónak fordítható

Tanácsadói kulcspozíció, csak szolgáltatói oldalon jelenik meg. Olyan...

Business Unit Manager

Magyarul: üzletág /divízió vezetőnek fordítható

Az ügyvezető irányítása alatt felelős az adott üzletág / divízió...

Cafeteria (Béren kívüli juttatások)

Az alap fizetésen felüli rendszeres juttatások, melynek meghatározott termékekre és szolgáltatások igénybevételére...

Call Center Manager

Magyarul: ügyfélkapcsolati / ügyfélszolgálati / vevőszolgálati vezetőnek fordítható

Call Centerek működhetnek mind egy...

Célkitűzés, célkitűző beszélgetés

A teljesítménymenedzsment egyik részfolyamata, amikor az adott teljesítmény időszak (pl. pénzügyi év) előtt többnyire az...

Coaching

A coaching célja az egyénben rejlő lehetőségek kibontakoztatása teljesítményének javítása által. A coachingfolyamat a...

Customer Administrator

Magyarul: vevő- / ügyfél-adminisztrátornak fordítható

A munkakör betöltője döntően klasszikus adminisztratív feladatokat...

Customer Service Executive

Magyarul: ügyfélszolgálati / vevőszolgálati munkatársnak fordítható

Feladata, hogy a megfelelő szintű ügyfélkiszolgálást...

Delegálás

A hatalom és a felelősség egy részének átruházása egy másik személyre.

DISC teszt

Viselkedési stílust mérő teszt. Négy viselkedési típust különböztet meg, a mozaikszó ezekből ered: domináns (Dominance),...

Dolgozói elégedettség vizsgálat

Egyre fontosabb szerepet tölt be a munkavállalói elégedettség a versenyképességben. Az elégedett dolgozó lojális,...

Emberi erőforrás stratégia

(Human Resource Strategy)

Az emberi erőforrás stratégia a vállalati stratégia részeként felöleli az emberi erőforrásokkal...

Emberi tőke, szellemi tőke, humán tőke

Egy cég vagy egy intézmény állományában lévő munkatársai képességeinek összessége, amely a célok megvalósításának...

Erőszakmentes kommunikáció

Az erőszakmentes kommunikáció vagy együttműködő kommunikáció célja, hogy az emberek nagyobb együttérzéssel és...

Erőtérelemzés

Olyan elemző módszer, amelynek segítségével felmérhetjük, hogy a szervezeten belül egy tervezett változásra milyen segítő...

Értékelő központ (Assessment center, AC)

Csoportos kiválasztási módszer, melynek során a jelölteket különböző gyakorlatok és szituációs feladatok során tesztelik....

Érzelmi intelligencia (EQ)

Az érzelmi intelligencia azon személyes, érzelmi és társas képességek összessége, amelyek meghatározzák, hogy az egyén...

Érzelmi intelligencia teszt (EQ teszt)

Az érzelmi intelligenciát mérő teszt. Egy magasabb EQ pontszámmal rendelkező személy képes saját érzelmeit kontrollálni,...

Executive assistant

Magyarul: menedzser asszisztensnek fordítható

Az executive assistant egy vállalati felsővezető titkára. Támogatja a vezető napi...

Executive Search (Direkt keresés)

Az első sorban vállalati vezetők és kulcsemberek felkutatására és megtalálására szolgáló keresési és kiválasztási...

Exkluzivitás

A személyzeti tanácsadásban azt a kizárólagosságot jelenti, hogy a megbízó cég az adott irodán kívül más versenytárssal...

Facilitátor

Az a segítő személy, aki keretet ad a cél eléréséhez vezető folyamatoknak, kívülről katalizálja azokat, anélkül, hogy...

Feedback

Visszajelzés, visszacsatolás.

Fejlesztési centrum (Development Center, DC)

Az értékelő központhoz (Assessment Center, AC) hasonló, komplex vizsgálati módszer. Az AC-től eltérően szervezeten belüli...

Financial manager, CFO

(Chief Financial Officer)

Magyarul: pénzügyi / gazdasági vezetőnek fordítható

A cég teljes gazdasági területének – melybe...

Fluktuáció

A munkaerő vándorlása, a dolgozók munkahely-változtatása.

Follow-up (Utókövetés)

A személyzeti tanácsadásban egy jelölt elhelyezését követő időszakban a folyamatos kapcsolattartás, utókövetés.

Folyamatmenedzsment, BPR

 (Business process reengineering)

A vállalati folyamatok és a szervezet állandó hozzáillesztése a vevői igényekhez és a...

Garancia vállalása (Garancy)

A személyzeti tanácsadásban a közvetített jelölt beválására vállat garancia, amely bizonyos időtartamra (3, 6, 12 hónap)...

General manager, Managing director, CEO

(Chief Executive Officer)

Magyarul: ügyvezető igazgatónak / vezérigazgatónak fordítható

Managing director (ügyvezető...

Gyakornoki program

A gyakornoki programok célja, hogy a cégek felkutassák a tehetséges fiatalokat és gyakorlati lehetőséget biztosítsanak...

HR (Human Resources) Manager

Magyarul: emberi erőforrás vezetőnek fordítható

Az emberi erőforrás (humán erőforrás, HR) tevékenység vezetője. A...

HR outsourcing

Magyarul: Kihelyezett HR tanácsadás

A kihelyezett tanácsadás olyan tanácsadási szolgáltatások összefoglaló elnevezése,...

HR tevékenységi és rendszer audit

A HR mint szervezeti egység átvilágítás jellegű vizsgálata, amely információkat szolgáltat a cégvezetés számára a...

HR-generalist

Magyarul: általános HR munkatársnak fordítható

A vállalat humánerőforrás-osztályának munkatársa, nem specializálódott...

Humán átvilágítás vagy humán audit

Egy vállalat mint munkahelyi szervezet emberi erőforrás rendszerének és erőforrásainak áttekintése. Rendszer áttekintés alatt...

Humán kontrolling

Az emberi erőforrás gazdálkodás pénzügyi, részben adminisztratív, de sokkal inkább tervezési és végrehajtásellenőrzési...

Human Resource (HR)

Emberi erőforrás menedzsment

A vállalatok által az emberi erőforrásokkal való gazdálkodással foglalkozó gazdasági terület...

Immunitás (Immunity)

Az immunitás vagy más néven "off limit" vagy védettség a tanácsadó cégek megbízása esetén a tanácsadó cég által vállalt...

Intelligencia (IQ)

Szellemi képesség, amivel megoldunk bonyolult helyzeteket azáltal, hogy tanulunk tapasztalatainkból és a tanultakat új, ismeretlen...

Intelligencia teszt (IQ teszt)

Az intelligencia teszt az IQ (intelligence quotient, azaz intelligenciahányados) mérésére szolgáló módszer. Az eredmény egy...

Internal Auditor

Magyarul: belső ellenőrnek fordítható

A menedzsment által működtetett vezetési, kockázatkezelési és kontroll folyamatokról...

IT Manager

Magyarul: informatikai vezetőnek fordítható

A cég informatikai részlegének, csapatának vezetéséért felelős. Feladata a...

Job-hopping

Pozícióhalmozás, amikor egy munkavállaló rövid idő alatt több, különböző cégnél fordul meg.

Karrier (Career)

Életpálya, életút, pályafutás.

 

Kapcsolódó tartalom:

Karrier tanácsadás munkavállalóknak

Tudatos karrierépítés...

Képesség

Képességnek nevezzük az egyén azon öröklött adottságát amely képessé teszi bizonyos tevékenységek ellátására. Pl. ha van...

Képzés, tréning

A vállalatok, mint szervezetek emberi oldalának fejlesztésére alkalmazott eszközök vagy módszerek. Képzés alatt értjük a...

Keresés, kiválasztás

A munkaerő felvételi projektek két - jellemzően eltérő - szakaszának megnevezése.

A keresési rész alatt értjük a folyamat...

Készség

Készség alatt értjük valamely személy vagy szervezet azon tudását vagy felkészültségét, amely az öröklött képességeiből...

Key Account Manager

Magyarul: kiemelt ügyfélkapcsolati vezetőnek fordítható

A kiemelt ügyfélkapcsolati vezető a cég legnagyobb forgalmat...

Kompetencia

Számos kompetencia definíció közül az egyik általunk elfogadott és használt meghatározás:

Követelményprofil (Requirements)

A követelményprofil a munkakör betöltésekor figyelembe veendő elvárások összessége. Egy-egy munkakör betöltése a...

Long list

Az Executive Search projektek során a kutató által feltérképezett munkaerő-piaci szegmens teljes áttekintését bemutató...

Market Researcher

Magyarul: piackutatónak fordítható

Szolgáltatói oldalon, vagyis piackutató cégnél az ügyfél megkeresése alapján...

MBA – Master of Business Administration

Speciális posztgraduális képzés. A hallgatók a vállalatok vezetésének korszerű módszereit sajátítják el.

MbO (Management by objectives)

Magyarul célközpontú vezetés. Olyan vezetési stratégia, amelynek során a szervezet céljait a vezetők és a munkatársak...

Media Director

Magyarul: média / ügyfélkapcsolati igazgatónak fordítható

Médiaügynökségeknél, csoportvezetőként irányítja az adott...

Mentor, Mentoring, Mentori rendszer

A mentor az a tapasztalt személy, aki a munkahelyi környezetben segít a beilleszkedésben, a fiatalabb munkatárs számára...

Motiváció

Azoknak a késztetéseknek az összessége, amelyek bizonyos emberi szükségletek kielégítésére irányulnak. Ezek a szükségletek...

Motivációs levél (motivation letter)

A pályázók álláspályázati anyagának fontos eleme.

A közhiedelmekkel ellentétben a motivációs levél sem nem az életrajz...

Munkaerő-piaci marketing

Minden olyan tevékenység átfogó neve, amellyel egy vállalat a munkaerő piacon elősegítheti a róla kialakított kép pozitív...

Munkakör

A szervezeti struktúra legkisebb egysége, amely a munkamegosztás alapján elkülönül. Meghatározott tudás, tartalom, folyamatok,...

Munkakörelemzés

Egy adott munkakörhöz tartozó feladatok, tevékenységek, felelősségi körök és kompetenciaelvárások meghatározása annak...

Munkakörértékelés

A munkakörelemzéssel létrehozott munkakör szervezeten belüli értékének meghatározása.

A munkaköri érték meghatározásakor...

Munkaköri követelmények

(Job requirements)

A munkakörrel kapcsolatos munkáltatói elvárások gyűjteménye.

A munkaköri követelmények határozzák meg a...

Munkaköri leírás

Általában a munkaszerződés csatolt része, amely részletesen tartalmazza az adott munkakörben elvégzendő feladatokat,...

Munkakörtervezés

A munkakörtervezés a munkakörelemzéssel szervesen összefüggő fogalom, hiszen harmonizálni igyekszik a munkáltató munkakörrel...

Munkaszerződés

A munkáltató és munkavállaló között létrejött megállapodás, melyben rögzítik a felek munkajogviszonyból származó jogait...

Önéletrajz (CV, curriculum vitae, resume)

Az önéletrajz tartalmazza a pályázó legfontosabb adatait és elérhetőségeit, tanulmányait, korábbi munkatapasztalatait,...

Önismeret

Az önismeret az egyén önmagára irányuló lelki folyamata, amelynek során egyre jobban megismeri önmagát, személyiségének...

Ösztönzésmenedzsment

(Motivation management)

Az ösztönzésmenedzsment fő célja, hogy olyan ösztönzési stratégiát alakítson ki, amelynek...

Outplacement (Gondoskodó elbocsátás)

Olyan folyamat, amelynek során az elbocsátott dolgozók és a munkáltatók segítséget kapnak az elválási folyamat minél...

Outsourcing

Magyarul kiszervezés. Vállalatok esetében az egyes tevékenységi körök külső cégeken keresztül való elvégzése. Leggyakoribb...

PR (Public Relations) Manager

Magyarul: kommunikációs vezetőnak fordítható

Feladata a vállalat külső és belső kapcsolatainak és kommunikációjának...

Próbaidő

Az az időszak, amely alatt a munkaviszonyt bármelyik fél indoklás nélkül és azonnali hatállyal megszüntetheti. A próbaidő...

Product Manager

Magyarul: termékmenedzsernek fordítható

A termékmenedzser foglalkozik egy vagy több termék képviseletével, mely...

Production Manager

Magyarul: termelési vezetőnek fordítható

Nagy gyártó vállalatok akár több száz fős termelési bázisát összefogó, vezető...

Property Manager

Magyarul: ingatlankezelési vezetőnek fordítható

Feladata a vállalati ingatlanvagyon teljes körű kezelése, pénzügyi és...

Pszichológiai tesztek

A személyzeti kiválasztás, illetve a belső fejlesztések, kinevezések előtt gyakran alkalmazott mérési módszerek, amelyek...

Purchasing Manager

Magyarul: beszerzési vezetőnek fordítható

Beszállítók értékelése, kiválasztása, árajánlatok monitorozása, új...

Recruiter

Magyarul: toborzónak fordítható

A vállalat humánerőforrás-osztályának munkatársa. Kifejezetten az új kollégák...

Recruitment (Toborzás)

Munkaerő felvételi eljárás. Általános értelemben a magyar megfelelője: toborzás, azaz munkaerő keresése hirdetési és...

Researcher

Magyarul: kutatónak fordítható

Executive Search vagyis direkt kereséssel foglalkozó szolgáltató cégnél megjelenő pozíció.
Az...

Sales Engineer

Magyarul: értékesítő mérnök/mérnök üzletkötőnek fordítható

Kimondottan műszaki termékkörrel vagy szolgáltatásokkal...

Sales Manager

Magyarul: értékesítési vezetőnek fordítható

A vállalat termékeinek értékesítéséért felelős csapat vezetője....

Sales Representative

Magyarul: üzletkötő/értékesítési munkatársnak fordítható

Feladata a cég termékeinek értékesítése, meghatározott...

SAP Consultant

Magyarul: SAP (vállalatirányítási rendszer) tanácsadónak fordítható

Szolgáltatói oldalon az adott vállalatirányítási...

Short list

Az Executive Search projektek kutatási fázisának lezárulását, valamint az interjús és más döntéstámogató eszközzel...

Stratégiai menedzsment

(Strategical management)

A stratégiai menedzsment a vállalati cél állítás fontos és alaposan kidolgozott eszköze.

Fő...

SWOT analízis

A vállalatok helyzetértékelésének leginkább tradicionális és átfogó módszere, amely egy kiindulási stratégiai elemzésnél...

Szolgáltató központ (SSC)

(Shared Service Center)

Olyan stratégiai üzleti egységek, amelyek egy globalizált vállalat tevékenységét azzal képesek...

Telemarketing/Telesales Executive

Magyarul: telefonos értékesítő munkatársnak fordítható

Fő feladata kimenő hívások kezdeményezése új ügyfélkapcsolatok...

Teljesítmény értékelés (TÉR)

A teljesítményértékelés a teljesítménymenedzsment egyik operatív részfolyamata. A humán menedzsmentben alkalmazott kifejezés,...

Teljesítménymenedzsment (TM)

Teljesítménymenedzsmentnek nevezzük a vállalatok azon igényét és gyakorlati törekvéseit, amelyek mentén a vállalattal szemben...

Time management (TM, időgazdálkodás)

A hatékony időgazdálkodás során megbecsüljük az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges időt és felállítjuk a...

Top-down, Bottom-up közelítés

Egy szervezet jövőbeli munkaerő-igényének előrejelzésére három közelítésmód alkalmazható:

Top-down közelítés: a...

Trainee

Magyarul: gyakornoknak fordítható

Olyan pályakezdőt - vagy tanulmányainak utolsó éveinek gyakorlati tapasztalatát szerzőt...

Trainer

Magyarul: trénernek / oktatónak fordítható

Szolgáltatói és vállalati oldalon egyaránt találkozhatunk vele.
A tréner az a...

Utódlástervezés (Succession planning)

Az utódlástervezés a vállalati szervezet  tudatos felkészítése arra a helyzetre és időpontra, amikor a vezető pótlására...

Változásmenedzsment

Olyan folyamatok, módszerek és eszközök összessége, melyek segítségével változásokat kezelni tudjuk, és azok közepette is a...